برچسب: خرید پودر پروتئین طبیعی

  • خرید پودر پروتئین طبیعی

    خرید پودر پروتئین طبیعی

    خرید پودر پروتئین طبیعی پودر پروتئین کینوا یا آرد کینوا یک پروتئین گیاهی ارگانیک است. همه خواص دانه کینوا را پودر کینوا نیز دارد و سعی شده تمامی پروتئین های آرد حفظ شود. در مقالات قبلی بارها گفته شد که این پودر پروتئین برای بدنسازان و ورزشکاران نیز بسیار مفید است. خوبی پودر یا آرد…